I nabór - Aktualizacja listy rankingowej w ramach konkursu POIS.2.2.2/1/2015

16-12-2016, 13:19

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła w dniu 12 grudnia 2016 r. aktualizację listy rankingowej w ramach konkursu POIS.2.2.2/1/2015:

Aktualizacja listy rankingowej projektów dla konkursu nr POIS.2.2.2/1/2015