II nabór - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.2.2.2/2/2016

22-02-2017, 12:47

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła w dniu 21 lutego 2017 r. listę ocenionych projektów  w ramach konkursu  POIS.2.2.2/2/2016. Zgodnie z pkt 89 Regulaminu konkursu umożliwia to opublikowanie listy projektów wybranych do dofinansownia.

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr POIS.2.2.2/2/2016