IV nabór - Etapowe listy rankingowe projektów w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-104/16

23-03-2017, 09:11

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 69 Regulaminu konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-104/16 poniżej publikuje etapowe listy rankingowe projektów.

Typ projektu 1. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym instalacje do termicznego przekształcania odpadów

Typ projektu 3. Projekty dotyczące wyłącznie instalacji do termicznego przekształcania odpadów