III nabór - Drugi etap list rankingowych projektów w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-203/16

11-08-2017, 14:06

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 69 Regulaminu konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-203/16 poniżej publikuje drugi etap list rankingowych projektów.

Inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych