Etapowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-203/16

24-08-2017, 11:57

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 23 sierpnia 2017 r. etapową listę projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-203/16    

Pliki do pobrania