V nabór - Szkolenia dla wnioskodawców działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi

06-10-2017, 12:35

 

Informacja dotycząca szkoleń dla Wnioskodawców w ramach działania 2.2. POIiŚ znajduje się tutaj