III nabór - Druga lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-203/16

06-10-2017, 16:06

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 2 października 2017 r. drugą listę projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-203/16  

Pliki do pobrania