III nabór - Kolejne listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-203/16

27-11-2017, 17:10

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca pismem z dnia 9 listopada 2017 r. zatwierdziła kolejne etapy list projektów wybranych do dofinasowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-203/16:

Trzeci etap listy projektów dotyczących wyłącznie PSZOK

Pierwszy etap listy projektów dotyczących innych elementów gospodarki odpadami niż wyłącznie PSZOK