III nabór - Kolejne listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-203/16

01-03-2018, 13:50

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca pismem z dnia 28 lutego 2018 r. zatwierdziła kolejne etapy list projektów wybranych do dofinasowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-203/16:

Czwarty etap listy projektów dotyczących wyłącznie PSZOK

Drugi etap listy projektów dotyczących innych elementów gospodarki odpadami niż wyłącznie PSZOK