IV nabór - Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-104/16

01-03-2018, 14:39

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca pismem z dnia 28 lutego 2018 r. zatwierdziła listę projektów wybranych do dofinasowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-104/16:

Lista projektów wybranych do dofinansowania