V nabór - listy rankingowe

18-04-2018, 10:00

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 76 Regulaminu konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17 poniżej publikuje listy rankingowe projektów.

Inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych