III nabór - Kolejna lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-203/16

30-05-2018, 14:51

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca pismem z dnia 30 maja 2018 r. zatwierdziła kolejny etap listy projektów wybranych do dofinasowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-203/16:

Trzeci etap listy projektów dotyczących innych elementów gospodarki odpadami niż wyłącznie PSZOK