III nabór - Ostateczna lista rankingowych projektów w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-203/16

30-08-2018, 14:44

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 69 Regulaminu konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-203/16 poniżej publikuje ostatczną listę rankingową dla inwestycji dotyczących wyłącznie PSZOK:

Suplement listy rankingowej

Ostateczna lista rankingowa