III nabór - Ostateczne listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-203/16

30-08-2018, 14:53

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca pismem z dnia 24 sierpnia 2018 r. zatwierdziła kolejne etapy list projektów wybranych do dofinasowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-203/16:

Piąty etap listy projektów dotyczących wyłącznie PSZOK

Czwarty etap listy projektów dotyczących innych elementów gospodarki odpadami niż wyłącznie PSZOK

Poniżej publikowane są ostateczne (zbiorcze) listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-203/16:

Ostateczna lista projektów dotyczących wyłącznie PSZOK

Ostateczna lista projektów dotyczących innych elementów gospodarki odpadami niż wyłącznie PSZOK