V nabór - Ostateczne listy rankingowe projektów w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17

31-10-2018, 13:30

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 76 Regulaminu konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17 poniżej publikuje ostateczne listy rankingowe:

Lista projektów dotyczących wyłącznie PSZOK

Lista projektów dotyczących innych elementów gospodarki odpadami niż wyłącznie PSZOK