V nabór - Drugi etap list projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17

19-11-2018, 11:02

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 16 listopada 2018 r. drugi etap list projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17:

Inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Inwestycje dotyczące  innych elementów niż wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych