VI nabór - Listy rankingowe projektów w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18

12-04-2019, 07:28

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 73 Regulaminu konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18 poniżej publikuje listy rankingowe projektów:

Lista projektów dotyczących wyłącznie PSZOK

Lista projektów dotyczących innych elementów gospodarki odpadami niż wyłącznie PSZOK