V nabór - Szósty etap list projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17

29-04-2019, 10:49

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 26 kwietnia 2019 r. szósty etap list projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17:

Inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Inwestycje dotyczące  innych elementów niż wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych