VI nabór - Korekta list rankingowych projektów w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18

31-05-2019, 11:31

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs publikuje skorygowane listy rankingowe projektów. Korekta list wynika z błędnego przeliczenia punktów (w tym sumowania) i nie skutkuje zmianą statusu żadnego z wniosków, jedynie pozycją na liście rankingowej.

Lista projektów dotyczących wyłącznie PSZOK

Lista projektów dotyczących innych elementów gospodarki odpadami niż wyłącznie PSZOK