V nabór - Siódmy etap list projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17

13-09-2019, 11:30

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 5 września 2019 r. siódmy etap list projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17:

Inwestycje dotyczące  innych elementów niż wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

Poniżej publikowane są scalone listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17 :

Scalona lista inwestycji dotyczących wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Scalona lista inwestycji dotyczących innych elementów niż wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych