VI nabór – Pierwszy etap list projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18

23-09-2019, 14:09

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 19 września 2019 r. pierwszy etap list projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18:

 

Inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych