Zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców działania 2.2 POIiŚ Gospodarka odpadami komunalnymi

16-10-2019, 11:00

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na szkolenie wnioskodawców biorących udział w konkursie naboru wniosków POIiŚ 2014-2020, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Typ 4. Projekty dotyczące instalacji przetwarzania odpadów w procesie recyklingu

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach do wyboru: 22 listopada i 6 grudnia 2019 roku w godz. 10.00 - 15.00 w naszej siedzibie w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A

Podczas szkolenia zostanie omówiony m.in.: regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, sposób wypełnianie wniosku o dofinansowanie, moduł Generatora wniosków o dofinansowanie.

Terminy zgłoszeń:

- na szkolenie w dniu 22 listopada do dnia 18 listopada

- na szkolenie w dniu 6 grudnia do dnia 2 grudnia

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą Formularza on-line

UWAGA:

  • brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów i in.)
  • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia

Pliki do pobrania