VI nabór – Trzeci etap list projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18

04-11-2019, 15:25

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 30 października 2019 r. trzeci etap list projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18:

 

Inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

Inwestycje dotyczące  innych elementów niż wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych