VII nabór - Listy rankingowe projektów w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-207/19

20-12-2019, 11:20

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 73 Regulaminu konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-207/19 poniżej publikuje listy rankingowe projektów:

Lista projektów dotyczących wyłącznie PSZOK

Lista projektów dotyczących innych elementów gospodarki odpadami niż wyłącznie PSZOK