VI nabór – Piąty etap list projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18

20-12-2019, 11:53

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 16 grudnia 2019 r. piąty etap list projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18:

 

Inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych