VI nabór – Szósty, siódmy i ósmy etap list projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18

24-01-2020, 12:16

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 17 stycznia 2020 r. szósty, siódmy i ósmy etap list projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18:

 

Inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (6)

Inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (7)

Inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (8)