VI nabór – dziewiąty i dziesiąty etap list projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18

05-03-2020, 15:23

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 27 lutego 2020 r. dziewiąty i dziesiąty etap list projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18:

 

Inwestycje dotyczące  innych elementów niż wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (9)

Inwestycje dotyczące  innych elementów niż wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (10)