VI nabór - Suplement listy rankingowej projektów w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18

02-04-2020, 15:05

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

W dniu 01.04.2020 r. Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła suplement listy rankingowej dla naboru POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18

Lista projektów dotyczących wyłącznie PSZOK