VIII nabór - Listy rankingowe projektów w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19

06-05-2020, 10:15

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

W dniu 24 kwietnia 2020 r. IP zatwierdziła listę rankingową dla inwestycji dotyczących wyłącznie PSZOK  w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19

Inwestycje dotyczące wyłącznie PSZOK