VI nabór – dwunasty etap list projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18

22-05-2020, 13:15

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 15 maja 2020 r. dwunasty etap list projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18:

Inwestycje dotyczące  innych elementów niż wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (12)