VI nabór – trzynasty etap list projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18

04-06-2020, 14:09

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 29 maja 2020 r. trzynasty etap list projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18:

Inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych