VII nabór – pierwszy etap list projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-207/19

26-06-2020, 14:00

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 12 czerwca 2020 r. pierwszy etap list projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-207/19:

Inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych