VII nabór – drugi etap list projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-207/19

07-07-2020, 14:01

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 3 lipca 2020 r. drugi etap list projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-207/19:

Inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych