VIII nabór - Aktualizacja list rankingowych projektów w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19

08-04-2021, 09:53

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

W dniu 06.04.2021 r., IP zatwierdziła  aktualizację list rankingowych dla 2 typu projektów Konkursu zamkniętego nr POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19 przeprowadzanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla inwestycji dotyczących wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), oraz dla inwestycji dotyczących innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

Inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych