I nabór - Zatwierdzenie listy ocenionych projektów w ramach konkursu POIS.2.2.2/1/2015

03-11-2016, 16:36

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła w dniu 26 października 2016 r. listę ocenionych projektów  w ramach konkursu  POIS.2.2.2/1/2015:

Lista ocenionych projektów dla konkursu nr POIS.2.2.2/1/2015