WAŻNE: ZMIANA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

28-12-2017, 16:13

Zgodnie z treścią § 17 ust. 6 Regulaminu konkursu POIS.01.06.02-IW.03-00-003/17 (dalej: Regulamin konkursu) informujemy o następującej zmianie:
Zmiana dotyczy § 1 ust. 3 Regulaminu i polega na wprowadzeniu zmiany wersji SzOOP z wersji 1.19 na wersję 1.20.

Powyższa zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 22 grudnia 2017 r.