Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych

25-01-2018, 08:21

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z § 11 pkt. 18 Regulaminu konkursu nr POIS.01.06.02-IW.03-00-K03/17,  poniżej publikuje listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych.