Listy projektów ocenionych w ramach konkursu nr POIS.01.06.02-IW.03-00-K03/17

14-05-2018, 12:54

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 10 kwietnia 2018 r. wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz listy  projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie w ramach konkursu nr POIS.01.06.02-IW.03-00-K03/17

Zgodnie z Regulaminem Konkursu poniżej przedstawiamy również informację o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) wraz z wyróżnieniem funkcji członków KOP jako pracowników Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ze wskazaniem przewodniczącego i sekretarza KOP.

 

Sklad KOP 1.6.2/III

Pliki do pobrania