Skład Komisji oceniającej projekty

Składy Komisji oceniających projekty powołanych przez Instytucję Organizującą Konkurs (NFOŚiGW) w ramach poszczególnych konkursów zostaną opublikowane po rozstrzygnięciu konkursów tj. po zatwierdzeniu przez Instytucję Pośrdeniczącą  list projektów wybranych do dofinansowania.