Aktualizacja dokumentacji konkursu zamkniętego nr POIS.02.01.00-IW-02-00-501/16

06-04-2017, 09:43

Uperzejmie informujemy o aktualizacji dokumentacji konkursu zamkniętego nr POIS.02.01.00-IW-02-00-501/16, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektów 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Szczegółowy wykaz zmian