Aktualizacja listy ocenionych projektów naboru POIS.02.01.00-IW-02-00-501/16, w tym listy projektów wybranych do dofinansowania

06-04-2017, 09:48

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs nr POIS.02.01.00-IW-02-00-501/16 poniżej publikuje zaktualizowaną listę ocenionych rankingową projektów.

Listę projektów wybranych do dofinansowania stanowią projekty z pozycji 1-7 załączonej listy.

Zaktualizowana lista ocenionych projektów w ramach konkursu POIS.02.01.00-IW-02-00-501/16