Informacja o składzie KOP dla konkursu nr POIS.02.01.00-IW-02.00.501/16

11-04-2017, 13:11

Zgodnie z punktem 82 Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia Skład Komisji Oceny Projektów