Zaakceptowana lista rankingowa projektów w ramach konkursu POIS.02.01.00-IW-02-00-502/17

02-05-2017, 10:22

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 69 Regulaminu konkursu nr POIS.02.01.00-IW-02-00-502/17 poniżej publikuje zaakceptowaną w dniu 28 kwietnia 2017 r. przez Ministerstwo Środowiska listę rankingową projektów.

Zaakceptowana lista rankingowa projektów w ramach konkursu POIS.02.01.00-IW-02-00-502/17