Aktualizacja zaakceptowanej listy rankingowej projektów w ramach konkursu POIS.02.01.00-IW-02-00-502/17

26-05-2017, 10:26

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 69 Regulaminu konkursu nr POIS.02.01.00-IW-02-00-502/17 poniżej publikuje zaktualizowaną zaakceptowaną przez Ministerstwo Środowiska listę rankingową projektów.

Zaktualizowana zaakceptowana lista rankingowa projektów w ramach konkursu POIS.02.01.00-IW-02-00-502/17