Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr POIS.02.01.00-IW-02-00-502/17 wraz z składem KOP

27-07-2017, 10:02

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs nr POIS.02.01-00-IW-02-00-502/17 poniżej publikuje zaakceptowaną w dniu 24 lipca 2017 r. przez Ministerstwo Środowiska listę projektów wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania - konkurs nr POIS.02.01.00-IW-02-00-502/17 w ramach działania 2.1 POIiŚ 2014-2020

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach Konkursu nr: POIS.02.01.00-IW-02.00.502/17