Aktualizacja dokumentacji konkursu nr POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18

26-04-2018, 10:20

 

Uprzejmie informujemy o aktualizacji dokumentacji konkursu nr POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, 5. typ projektów Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Wykaz dokonanych zmian [link]

Zaktualizowane ogłoszenie o konkursie [link]