19.07.2016 r. - Szkolenie Działanie 2.1 Typ 5 POIiŚ 2014 -2020

14-07-2016, 09:37

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowe dotyczące warunków uczestnictwa i zasad oceny wniosków w ramach

Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe,
w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
:

Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich (typ 5).

Szkolenie odbyło się w dniu 19 lipca br. w godzinach 10.00 – 15.30 w Sali 102
w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy ul. Konstruktorskiej 3A.

Pełna informacja o spotkaniu znajduje się pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,843,szkolenie-dla-potencjalnych-beneficjentow-poiis-2014-2020-os-priorytetowa-ii-dzialanie-2-1-typ-5.html

Materiały ze szkolenia dostępne są tutaj