Aktualizacja dokumentacji konkursu nr POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18

14-03-2019, 11:02

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie pkt. 132 Regulaminu konkursu nr POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18 dokonano zmian w dokumentacji ww. konkursu:

- w pkt. 4 Regulaminu konkursu,

oraz

- w ogłoszeniu konkursu,

polegających na zwiększeniu kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach konkursu do 383 000 000 zł.

 

Zmiany stosuje się od dnia 13 marca 2019 r. i są podyktowane chęcią zapewnienia dofinansowania wszystkim projektom, które na liście rankingowej ww. konkursu uzyskały status projektów podstawowych.