Zaakceptowana lista rankingowa projektów w ramach konkursu POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18

14-03-2019, 11:12

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Organizująca Konkurs nr POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18, zgodnie z pkt. 75 Regulaminu ww. konkursu publikuje zaakceptowaną w dniu 13 marca 2019 r. przez Ministerstwo Środowiska listę rankingową projektów ww. konkursu.

 

Zaakceptowana lista rankingowa projektów w ramach konkursu POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18