Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18 wraz ze składem KOP

29-04-2019, 10:53

 
 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs nr POIS.02.01-00-IW.02-00-503/18 poniżej publikuje zaakceptowaną przez Ministerstwo Środowiska listę projektów wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów.